Sklep został przeniesiony na adres sklepw.pl

Sklepw Narzędzia do Warsztatu tylko tutaj kupisz

Spawanie metodą TIG

Spawanie metodą TIG 

(Tungsten Inert Gas) polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Często spotyka się (głównie w USA) oznaczenie GTAW (Gas Tungsten Arc Welding).

Łuk spawalniczy występujący między nietopliwą elektrodą a materiałem spawanym topi powierzchnię materiału. W spawaniu TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli jednak stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu (pręta) o długości 1m i odpowiednio dobranej średnicy.

Proces spawania TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej argonu lub helu, wypływającego z dyszy uchwytu elektrodowego. Gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie ma wpływu na proces metalurgiczny.

 

Cechy użytkowe metody spawania elektrodą nietopliwą TIG

 • Zalety:
  • uniwersalna metoda - można spawać prawie wszystkie metale i stopy, we wszystkich pozycjach,
  • możliwość spawania  cienkich blach - od około 0,5mm,
  • wysoka jakość i czystość spoiny,
  • łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym, ilością ciepła i materiału dodatkowego,
  • całkowity brak rozprysku ciekłego metalu,
  • łatwość manualnego opanowania spawania przez spawacza,
  • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.
 • Wady:
  • niewielka prędkość spawania, mała wydajność, szczególnie przy grubszych elementach,
  • jakość spoin zależna od umiejętności spawacza,
  • praca jonizatora, służącego do zajarzania łuku spawalniczego, może być źródłem zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych.

 

Zastosowanie metody TIG

Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle  czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia spoiny jego wtrąceniami a gotowa spoina praktycznie nie wymaga żadnego czyszczenia. Metoda TIG jest najczęściej stosowana do spawania  stali nierdzewnych i innych  stali wysokostopowych oraz takich materiałów jak   aluminium,  miedźtytan,  nikiel i ich stopów.

Spawanie TIG jest wykorzystywane między innymi do spawania rur i rurociągów oraz cienkich blach. Jest stosowane w różnych gałęziach przemysłu, m. in. spożywczym, chemicznym, samochodowym, lotnictwie.


 

Technika spawania TIG

01-10-2009

 

W skład  stanowiska do spawania metodą TIG wchodzi:

 • źródło prądu stałego lub przemiennego wraz z układem sterowania. Popularne nazwy to: spawarka,  spawarka TIG, prostownik spawalniczy, inwertor spawalniczy.
 • wielofunkcyjny przewód z  uchwytem TIG doprowadzający prąd spawania do elektrody, gaz osłonowy, sterowanie oraz opcjonalnie układ chłodzenia,
 • przewód masowy z zaciskiem łączący spawany przedmiot ze źródłem prądu,
 • źródło gazu osłonowego -  butla z gazem,
 • opcjonalnie - układ wodnego chłodzenia uchwytu -  chłodnica cieczy.

 

Jak spawać metodą TIG - podstawowe informacje

Przed przystąpieniem do spawania należy dobrać podstawowe parametry spawania opisane niżej.

Łuk elektryczny zostaje zainicjowany albo poprzez potarcie elektrodą wolframową w materiał spawany albo bezdotykowo dzięki działaniu układu jonizatora. W spawaniu TIG uchwyt spawalniczy jest pchany jedną ręką, podczas gdy druga podaje materiał dodatkowy w postaci pręta. Ręczne podawanie spoiwa ma charakter przerywany i wymaga pewnej wprawy. Po wstępnym nagrzaniu materiału nieruchomym uchwytem spawacz dosuwa pręt w jeziorko a następnie odsuwa pręt i przesuwa łuk w kierunku spawania.

 

Podstawowe parametry procesu spawania metodą TIG

 • Rodzaj i biegunowość prądu spawania - proces spawania metodą TIG może odbywać się prądem stałym (TIG-DC) lub  prądem przemiennym (TIG-AC). Przy spawaniu prądem stałym ilość ciepła na biegunie dodatnim stanowi około 70% całkowitego ciepła wydzielanego w łuku. Z tego względu aby uniknąć nadmiernego rozgrzewania się uchwytu i wydłużyć żywotność elektrody wolframowej przy spawaniu prądem stałym stosuje się biegunowość ujemną na elektrodzie. 
  Spawanie prądem stałym z biegunowością ujemną na elektrodzie nie nadaje się do łączenia aluminium i magnezu oraz ich stopów - używany jest wówczas prąd przemienny.
  Obecnie w metodzie TIG-DC szeroko stosuje się jednokierunkowy  prąd pulsujący z możliwością regulacji jego parametrów, dzięki czemu mamy wpływ na kształt spoiny i możliwość spawania cienkich blach. Natomiast w metodzie TIG-AC w miejsce prądu przemiennego sinusoidalnego 50Hz stosowany jest prąd przemienny prostokątny, dający większą stabilność i kontrolę nad procesem spawania.
 • Natężenie  prądu spawania - jest parametrem bezpośrednio regulowanym w spawarce. Wartość natężenia prądu spawania dobierana jest w zależności od rodzaju i grubości spawanego materiału, średnicy i rodzaju elektrody nietopliwej, biegunowości prądu, rodzaju gazu osłonowego i pozycji spawania.
  Natężenie prądu decyduje o głębokości wtopienia i szerokości spoiny, ale z drugiej strony oddziałuje na temperaturę końca elektrody nietopliwej. Wzrost natężenia prądu spawania zwiększa głębokość wtopienia i umożliwia zwiększenie prędkości spawania. Nadmierne natężenie prądu powoduje, że koniec elektrody wolframowej ulega nadtopieniu i pojawia się niebezpieczeństwo powstania wtrąceń metalicznych w spoinie.

  Orientacyjny prąd spawania w zależności od średnicy elektrody i grubości materiału:

  Prąd spawania
  [A]

  Średnica elektrody
  [mm]

  Grubość materiału
  [mm] 

  spawanie stali

  10÷50 0,5 0,5÷1,0
  20÷80 1,0 1,0÷1,5
  50÷160 1,6 1,5÷3,0
  110÷250 2,4 3,0÷5,5
  200÷350 3,2 5,5÷8,0

  spawanie aluminium

  20÷75 1,0 0,5÷1,0
  25÷110 1,6 1,0÷2,0
  60÷160 2,4 2,0÷3,0
  110÷225 3,2 3,0÷5,0
  160÷310 4,0 5,0÷8,0
  240÷370 4,8 8,0÷10,0
 • Rodzaj i średnica  elektrody nietopliwej - podstawowym materiałem elektrod jest wolfram, jednak w celu zwiększenia trwałości elektrod, łatwości zajarzenia łuku i zwiększenia stabilności jarzenia się łuku stosuje się dodatki: toru, cyrkonu, ceru.
  Dobór średnicy elektrody uwzględnia rodzaj, biegunowość i natężenie prądu spawania.
 • Rodzaj i natężenie przepływu gazu osłonowego - najczęściej stosowanym gazem osłonowym jest argon lub mieszanka argon-hel, rzadziej sam hel, który podnosi energię cieplną łuku i szybkość spawania, ale pogarsza stabilność łuku.
  Natężenie przepływu gazu jest związane z jego rodzajem i natężeniem prądu. W typowych warunkach natężenie przepływu argonu wynosi 8÷16 litrów/min.
 • Prędkość spawania - to szybkość przemieszczania końca elektrody z jarzącym się łukiem. Prędkość zależy od wielu czynników i prawidłowy jej dobór zależy od umiejętności spawacza. Prędkość spawania wpływa na głębokość przetopienia i szerokość spoiny. Zwykle mieści się w zakresie 0,1÷0,3 m/min.
 • Rodzaj i wymiary materiału dodatkowego (spoiwa) - spoiwo do spawania TIG może mieć postać drutu, pałeczki, taśmy lub wkładki stapianej bezpośrednio w złączu. Do spawania ręcznego stosowane są druty lub pręty proste o średnicy 0,5÷8,0 mm i o długości 500÷1000mm. Jako materiały dodatkowe do spawania TIG w większości przypadków stosowane są materiały o tym samym składzie chemicznym, co spawany materiał. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie materiału dodatkowego o innym składzie chemicznym niż spawany materiał, np. do spawania stali odpornych na korozję typu 9% Ni stosuje się stopy niklu; mosiądze spawa się brązami aluminiowymi, fosforowymi lub krzemowymi. Zazwyczaj dąży się jednak do tego, aby materiał dodatkowy miał lepsze własności niż materiał spawany.
  W metodzie TIG nie zawsze wymagane jest podawanie spoiwa - możliwe jest spajanie materiału tylko za pomocą stopienia samych krawędzi spawanych przedmiotów.
 • Pochylenie elektrody i spoiwa - pochylenie elektrody i dodatkowego spoiwa w stosunku do wykonywanego złącza zależy m.in. od rodzaju złącza i spoiny oraz pozycji spawania.

 

Wskazówki technologiczne

Spawanie TIG wymaga szczególnie dokładnego oczyszczenia brzegów spawanych przedmiotów z wszelkich zanieczyszczeń, jak tlenki, rdza, zgorzelina, smary, farby itd. Stosuje się w tym celu czyszczenie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Spawanie TIG prowadzone może być we wszystkich pozycjach, ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Spawane brzegi przedmiotów muszą być dokładnie przygotowane, tak aby nie ulegały odkształceniu w czasie spawania, zmieniając przez to np. odstęp i kąt ukosowania rowka spawalniczego. Stosuje się w tym celu sczepianie spoinami sczepnymi o długości 10÷30mm i odstępie 10÷60mm, w zależności od sztywności (grubości) spawanych przedmiotów, lub mocowanie w specjalnych przyrządach z podkładkami formującymi grań. W celu uniknięcia odkształcenia kątowego złącza, występującego często przy spawaniu cienkich blach, należy zastosować wstępne odkształcenie brzegów blach pod takim kątem, by naprężenia spawalnicze sprawiły, że złącze po spawaniu jest płaskie.


 

Opis metody TIG

01-10-2009

 

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego. Często spotyka się (głównie w USA) oznaczenie GTAW (Gas Tungsten Arc Welding).

Łuk spawalniczy występujący między nietopliwą elektrodą a materiałem spawanym topi powierzchnię materiału. W spawaniu TIG nie jest konieczne stosowanie materiału dodatkowego. Elementy spawane można łączyć przez przetopienie rowka spawalniczego. Jeżeli jednak stosowany jest materiał dodatkowy, jest on wprowadzany do jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu spawalniczego tak jak w metodzie MIG/MAG. Dlatego w spawaniu TIG, uchwyt spawalniczy posiada zupełnie inną konstrukcję niż uchwyt stosowany w metodzie MIG/MAG. Spoiwo zwykle jest dostępne w postaci drutu (pręta) o długości 1m i odpowiednio dobranej średnicy.

Proces spawania TIG odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, najczęściej argonu lub helu, wypływającego z dyszy uchwytu elektrodowego. Gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie ma wpływu na proces metalurgiczny.

 

Cechy użytkowe metody spawania elektrodą nietopliwą TIG

 • Zalety:
  • uniwersalna metoda - można spawać prawie wszystkie metale i stopy, we wszystkich pozycjach,
  • możliwość spawania  cienkich blach - od około 0,5mm,
  • wysoka jakość i czystość spoiny,
  • łatwa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym, ilością ciepła i materiału dodatkowego,
  • całkowity brak rozprysku ciekłego metalu,
  • łatwość manualnego opanowania spawania przez spawacza,
  • możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.
 • Wady:
  • niewielka prędkość spawania, mała wydajność, szczególnie przy grubszych elementach,
  • jakość spoin zależna od umiejętności spawacza,
  • praca jonizatora, służącego do zajarzania łuku spawalniczego, może być źródłem zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych.

 

Zastosowanie metody TIG

Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle  czystej i wysokiej jakości. W procesie nie powstaje żużel, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia spoiny jego wtrąceniami a gotowa spoina praktycznie nie wymaga żadnego czyszczenia. Metoda TIG jest najczęściej stosowana do spawania  stali nierdzewnych i innych  stali wysokostopowych oraz takich materiałów jak   aluminium,  miedźtytan,  nikiel i ich stopów.

Spawanie TIG jest wykorzystywane między innymi do spawania rur i rurociągów oraz cienkich blach. Jest stosowane w różnych gałęziach przemysłu, m. in. spożywczym, chemicznym, samochodowym, lotnictwie.

 

 Sklep z Dobrymi Narzędziami centrumkolorow.pl

42211 30 23

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kuponach rabatowych i promocjach w naszym sklepie . To się opłaca
Chmura tagów
Artykuły
Kontakt

Od a Do z Centrum Dystrybucji 

Konstantynów Łódzki ul. Żeromskiego 2  tel  42 211 30 23  

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl